| Harjoituspaketit | Mynärastit | Satarastit | Harjoituspäiväkirja | IRMA     |      Liedon Parma | MS-52 |

MS Parma

huippusuunnistusseura Mynämäeltä ja Liedosta

Tävlingsdirektiven på svenska

DE OFFICIELLA TÄVLINGSDIREKTIVEN

FM-STAFETT (grupp 1 och grupp 2)

SAMT STAFETTLIGANS DELTÄVLING 6/7 MYNÄMÄKI 21.9.2019

 

Regler

I tävlingen följs SSL:s grenregler och direktiv för FM-tävlingar för år 2019 samt direktiv utfärdade av arrangörerna. Lagen består av licensförsedda löpare från samma förening, av vilka en kan vara utlänning. De tävlande bör vara födda senast år 2005 (se grenreglerna 19.2.).

Lagen i Grupp 2 måste uppmärksamma eventuella begränsningar beträffande åldern .(se Grenreglerna 19.336)

Karta

Kartan är i 6 färger, storlek A4S, skala 1:10 000 och ekvidistans 2,5 m. I H50, D50 och äldre tävlingsserier är kartan i skala 1:7500. Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Koderna är INTE tryckta intill kontrollnumret. Kartan bearbetad av Eero-Antti Lonka 2018-2019. Kartan är offset-tryckt 9/2019 (Grano). Kartan är insatt i plastfodral. Kartan i motionsorientering är utskriven.

Terrängen

Tävlingsterrängen ligger på gränsen mellan Mynämäki och Nousiainen ca 10 kilometer från Valpperis skidcentrum. Terrängen har använts i FIN-5 orienteringsveckan år 2015. En gammal karta över området (2015) kan ses på resultattavlan i tävlingscentrum och på tävlingens nätsida. Närmare beskrivningar om terrängen finns i bankontrollantens utlåtande.

Förbjudna områden

Förbjudna områden har utmärkts på tävlingskartan med bantrycksfärg. Ifall det förbjudna området omges av en enhetlig linje, har en snitsel dragits runt motsvarande terrängområde, för att markera det förbjudna området.

Vägen mellan tävlingsområdet och tävlingscentret får inte användas under tävlingen och den har markerats med X på kartan. I omedelbar närhet av tävlingscentret på kanten av vägen har en band dragits för att markera den förbjudna vägen. På grund av brist på utrymme i bantrycket har vägen inte markerats som förbjuden i tävlingskartan på detta avsnitt, men det finns en karta på start- och växlingsområdet som visar hela den förbjudna vägen. Snitslar till K-punkten och målet/växling är undantag och de måste följas, men de får inte användas som vägval annars i tävlingen. Samma väg är förbjuden även för publiken.

Löpordning och eventuella ändringar i löpordningen

Löpordningar ska meddelas senast fre 20.9.2019 kl 18.00 via IRMA. Lag, som inte meddelat löpordningen enligt givna direktiv erhåller inte rätt till start. Lag som löper i en annan ordning än den meddelade, diskvalificeras enligt SSLs regler. Laget kan av tvingande skäl (t.ex. sjukdom, med läkarintyg) ändra löpordningen i info lör 21.9.2018 före kl 10.45. Ändringsförslaget lämnas in skriftligt (blanketten är tillgänglig i info), och TD antingen godkänner eller förkastar ändringen.

Den person, som anmäler lagen, har ansvaret för rätta personuppgifter och att eventuella åldersbegränsningar följs, både för de unga löparna och lag i R2.

Tävlingsmaterial

Tävlingsmaterialet hämtas Klubbvisfrån info lö 21.9.2019 från kl 10.00. Anmälningsavgifterna måste vara betalade och löpordningarna meddelade på förhand. Kuvertet med tävlingsmaterialet innehåller tävlingsnummer och Emit-granskningskort (inga säkerhetsnålar) + ett återlämningskort för kartorna.

Tävlingsnummer

Topplagens nummer följer resultaten i FM -stafetten år 2018.

Alla använder nummer med egna säkerhetsnålar. Numret får inte vikas. Lagets och etappens nummer samt streckkod är tryckta på tävlingsnumret. Kontrollera att du använder rätt tävlingsnummer. Numret behöver inte returneras. Anteckna lagets nummer samt etapp på Emit-granskningskortet.

Emit-stämplingssystem samt hyresbrickor

I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Samma Emit-bricka får användas endast en gång under tävlingen. Emit-brickor kan vid behov hyras från info (hyravgift 10 euro). Hyrda Emit-brickor returneras till info. För icke returnerad bricka debiteras 84 €.

Utrustning

Registrerande GPS-sändare utan kartdisplay är tillåtna. Egna GPS-enheter som sänder i realtid är förbjudna, endast GPS-enheter som tillhandahålls av arrangörerna för en del av lagen är tillåtna. Sparade GPS-uppgifter får inte användas för att förbättra något lags prestationer. Sparad ruttdata får laddas upp på internet eller övriga tjänster först efter stafettens omstart.

Hjälmkamera är tillåten under själva prestationen, men samlas in vid växlingen och är i karantän till omstarten.

Tävlingsdräkten bör vara enligt reglerna. Spikskor är inte tillåtna.

GPS-uppföljning

GPS-uppföljning används i H/D21 på alla etapper. Lag som vägrar bära GPS-sändare utesluts ur tävlingen. Listan över lag som har valts till att bära GPS-sändare finns på resultattavlan i tävlingscentrum. Det kan vara att lag som följs ändras under tävlingen, så lyssna på speakern.

Arrangörerna hjälper till med att fästa GPS-sändaren och västen. Sändarna delas ut vid ingångsportens GPS-punkt. Sändaren och västen måste bäras från incheckningen tills laget har gjort Emit-stämplingskontrollen och returnerat GPS-sändaren. Att använda en egen GPS-väst är tillåtet. Man kan hämta GPS-västen redan innan man går genom incheckningen, men själva sändaren fästs först vid incheckning.

ISTV-sändningen

Enligt orienteringsreglerna får tävlanden inte visa tävlingskartan och banan åt någon annan innan den sista tävlanden startat. Detta gäller också information som erhållits under tävlingen från GPS-uppföljningen och webb- eller TV-sändningar. Det är förbjudet att följa ISTV:s sändning på tävlingsplatsen från egna terminaler. Det är också förbjudet att visa banan på en gammal karta. Underlåtenhet att följa denna fairplay-kod kan leda till diskvalificering av alla idrottare och lag som deltar i den.

Serier och sträckor

Sträckorna är enligt reglerna och alla etapper har gaffling. Det ingår 450 m snitsel i banlängderna.

Serie Åldern minst deltagare / lag Sträckans längd Kartan Start
D21/1 5,2 – 5,3 1:10000 12:00
D21/2 5,2 – 5,3 1:10000
D21/3 5,6 – 5,7 1:10000
H21/1 5,7 – 5,9 1:10000 12:10
H21/2 5,7 – 5,9 1:10000
H21/3 5,7 – 5,9 1:10000
H21/4 6,8 – 6,8 1:10000
D16 14 3,9 – 3,9 1:10000 12:00
H16 14 4,4 – 4,4 1:10000 12:20
D18 4,4 – 4,5 1:10000 12:10
H18 5,0 – 5,1 1:10000 12:00
D20 4,4 – 4,5 1:10000 12:20
H20 5,1 – 5,3 1:10000 12:20
D35 35/105 4,0 – 4,1 1:10000 12:00
H35 35/105 5,0 – 5,0 1:10000 12:00
D45 35/130 4,0 – 4,1 1:10000 12:20
H45 35/130 5,0 – 5,0 1:10000 12:20
D50 40/150 3,8 – 3,9 1:7500 12:10
H50 40/150 4,5 – 4,6 1:7500 12:10
D55 45/170 3,3 – 3,4 1:7500 12:20
H55 45/170 4,0 – 4,1 1:7500 12:20
D60 50/190 2,7 – 2,8 1:7500 12:10
H60 50/190 3,8 – 3,9 1:7500 12:20
D70 60/210 2,7 – 2,8 1:7500 12:20
H70 60/210 3,4 – 3,4 1:7500 12:10
H75 70/225 2,7 – 2,8 1:7500 12:20
Kunto/1 3,9 1:10000 12:20
Kunto/2 3,3 1:10000
Kunto/3 5,0 1:10000

 

Starterna sker serievis i grupper enligt följande:

12.00: D21 D16 H18  D35  H35

12.10: H21 D18  D50  D60  H50  H70

12.20: H16  H20 D20  D45  D55  D70  H45  H55  H60  H75   kuntolähtö

Gå till incheckningen senast 15 minuter före starten. Efter registrering och tömning av Emit-brickan fortsätter löparna till startområdet.

Därefter sker fortsättningen enligt instruktionerna för “Starten”.

Starten

Starten befinner sig i tävlingscentret. Startområdet nås genom ingångsporten via Emit-registrering och Emit-tömning. Tillträde till startområdet 10 min före starten. Det är förbjudet att lämna startområdet efter registreringen.

Följ instruktionerna från speakern och funktionärerna på startområdet. De tävlande förflyttar sig till startraden enligt sitt startnummer 5 minuter före start. Startraderna är markerade med guidningsskyltar som innehåller lagnummer i varje rad.

Kartorna delas ut till löparna, som bör kontrollera att han fått en karta som motsvarar eget tävlingsnummer. Tävlaren är ansvarig för sin egen karta, så tävlaren ska kontrollera att han har fått den rätta kartan både vid starten och växlingen. Försenade lag får sin karta av funktionärerna efter startskottet.

Startskottet skjuts. De tävlande får inte röra sig framåt förrän startskottet skjutits. Lag som tjuvstartar eller förorsakar tjuvstart diskvalificeras. Utdelningen av kartorna och starten videofilmas. Från start och växling finns heldragen snitsel till startpunkten.

Växling

Från den sista kontrollen finns en snitsel till växlingen/målet. Tävlare som kommer till växling och mål delas till växlings- eller målfållor. Till växlingen används fållan till höger och vid målgång används fållan till vänster.

Den tävlande är själv ansvarig för att han tar det egna lagets följande karta. Löparen som väntar vid växlingsbommen bör kontrollera att han fått rätt lag- och etappkarta. Ifall lagets karta inte finns på kartställningen, bör den kommande löparen meddela om det till Helppi-punkten vid växelbommen. Funktionären visar den startande löparen till reservkartpunkten, som är belägen i närheten av K-punkten.

Endast tävlare med tävlingsnummer har tillträde till växlingsområdet. Ingången till växlingsområdet sker via Emit-inskrivningen och Emit-tömningen.

På växlingsområdet finns WC.

Tävlande som kommit in för växling får avlägsna sig endast via Emit-kontrollpunkten.

Ta hänsyn till övriga tävlande på båda sidorna av växlingsbommen. Undvik uppvärmning på området där löparna löper ut. Löpare som väntar på sin växling kan värma upp bredvid snitseln på omväxlingsområdet.

Stängning av växling och omstart

Växlingen stängs ungefär kl 14.50. För de lag som inte kommit till växling hittills ordnas omstart för etapperna 2–4 från kartställningarna ungefär kl 15.00 (hälften av lagen måste vara i mål). Lagen bör komma till Emit-inskrivningen senast 15 minuter före omstarten. De tävlande förflyttar sig till kartställningarna ca 3 minuter före starten enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Omstarten sker enligt direktiv från speakern. Tidtabellen för omstarten ges av speakern cirka kl.14.30. Målet stängs kl 16:30 eller när den sista tävlaren är i mål.

Mål

Snitsel från den sista kontrollen till målet. Lagets placering avgörs vid passering av mållinjen. Tiden kommer från målstämplingen efter mållinjen. De tio första lagen får sin placering i den ordning som de passerar mållinjen och avgörs av måldomaren.

Löpare som avbryter tävlingen, anmäler sig vid målet och går genom stämplingskontrollen. Även skadade löpare bör rapporteras till målfunktionärerna. Målet stängs kl 16.30.

Klagomur

Klagomuren är belägen i närheten av ingångsporten och Emit-kontrollen och är öppen under tävlingens gång. Där klargörs ärenden angående tävlingen. Möjliga diskvalificeringar av lag behandlas vid klagomuren vid behov tillsammans med lagledaren. Lagledare kan kallas till platsen enligt funktionärernas direktiv. Eventuella anmälningar om förseelser och protester skall lämnas under tävlingens gång till klagomuren eller tävlingsjuryns medlemmar endast i skriftlig form på papper. Den person som lämnar anmälan måste uppge sina person- och kontaktuppgifter!

Resultat

Publiceras på arrangörens hemsida och på resultattavlan under evenemanget. De officiella resultaten hittas på nätsidan efter tävlingen.

Första hjälp

Första hjälpen finns i Tävlingscenter nära målområdet.

Tillträde till mål, start, växling

Endast tävlare med tävlingsnummer får tillträde till start-, mål- och växlingsområdet

Prisutdelningen

Prisutdelningen börjar när resultaten är klara, tidpunkten utges av speakern.

G1: FM-medaljer ges åt de tre bästa. Plaketter utdelas åt lagen placerade 4-10. G2: Löpare i de tre bästa lagen i varje klass får medaljer.

Vinnarlag får även hederspriser.

Returnering av kartorna

Efter omstarten kan varje förening hämta sina kartor mot lagkortet som finns i tävlingsmaterialet. Kartorna återlämnas i ett tält nära målområdet. Lyssna på informationen från speakern.

Omklädning, dusch och WC

Omklädning i fältförhållanden. Det finns en duschmöjlighet med varmt vatten och bastu på åkerområdet. WC finns i tävlingscentralen. På växlingsområdet finns också WC.

Restaurang

I tävlingscentralen finns en restaurang, där man kan köpa varm lunch, grillkorv och cafe produkter.

Alla köp i restaurangen betalas i restaurangen, inga förbetalda biljetter används. På grund av den livliga datatrafiken kan det hända att nätförbindelserna inte funkar, så ta med kontant.

Parkering

Parkeringen öppnas klockan 9:30. Parkeringen är på en åker nära tävlingscentralen (distans till tävlingscentralen 100-200m). Följ instruktioner och order från trafikövervakare och vägskyltar. Parkeringsbiljetter 5 €/fordon ska lösas ut vid Info (kontant).

Att övernatta i tävlingscentralen eller i närheten av den är förbjudet.

 

Om ni kommer med buss, ska ni meddela om det via mejl till adressen reima.sjoroos(at)lh.nousiainen.fi senast en vecka före tävlingen!

 

Det finns ingen barnpark!

 

Funktioner, som inte är tillåtna

Att övernatta i tävlingscentralen eller på parkeringsområden är förbjudet.

Att reklamera eller sälja saker o.dyl. är förbjudet på tävlingscentralen och på parkeringsområden utan tillåtelse från arrangörerna.

Att följa tävlingen på nätet genom ISTVs sändning med egna apparater under tävlingens gång är förbjudet, även för målsmän.

Ändringar i tävlingsdirektiven

Eventuella förändringar i tävlingsdirektiven ges ut vid behov. De officiella och uppdaterade tävlingsdirektiven finns i tävlingscentralen och på nätsidan under tävlingsdagen.

 

Funktionärer:

Tävlingsledare: Petri Paukkunen +358 40 0669203

Informatör: Sanna Nyman +358 40 5962200

Ledaren för banläggningsgrupp: Pekka Lapila +358 50 5485833

Banläggare: Maippi Antikainen (banor för kvinnor)

Heikki Andersson (banor för män)

Resultat: Timo Kokko +35850 584 9941

TD (SSL/TA): Erkko Pyy +358 44 0524100

Bankontrollant: Vesa Elovaara +358 50 5579068

 

Tävlingsjury:

Päivi Autio, Hiisirasti (ordförande)

Vesa Mäkinen, Angelniemen Ankkuri

Roope Koskinen, Kalevan Rasti